آموزشگاه موسیقی در کرج


آموزشگاه موسیقی در کرج

آموزشگاه موسیقی آوادیس

آوادیس با ارائه بهترین روش های آموزشی و مشاوره های تخصصی در مقاطع مختلف نوازندگی ( شروع آموزش موسیقی مقدماتی،متوسطه وحرفه ای ) در خدمت هنرجویان عزیز میباشد .