نوازندگی هنرجویان

در این بخش هنرجویان میتوانند برای شرکت در مسابقه فیلم هایی که از تمرینات اساتید گرفته اند را برای ما ارسال کنند و بهترین آنها در هر ماه جایزه دریافت کنند
  • لطفا پس از انتخاب فایل بر روی ارسال کلیک نمایید و تا بارگذاری ویدیو صبر کنید تا صفحه شما به مرحله بعد رفته و پیغام ارسال را مشاهده نمایید. ممکن است زمان زیادی برای بارگذاری فایل شما نیاز باشد.