فوریه 4, 2019

کلاس آهنگسازی

کلاس اساتید روز رزومه آهنگسازی با نرم افزار هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده آهنگسازی-هارمونی کنترپوان الیاس دژآهنگ پنج شنبه مشاهده
فوریه 4, 2019

کلاس آواز

کلاس اساتید روز رزومه آواز ایرانی علی مومنیان شنبه ،چهارشنبه مشاهده آواز پاپ سینا موسوی سه شنبه مشاهده آواز پاپ غربی هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده آواز […]
فوریه 4, 2019

کلاس ارف ( موسیقی کودک )

اساتید روز رزومه کاری هنگامه حسینی یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه مشاهده
فوریه 4, 2019

کلاس ایرانی

کلاس ایرانی کلاس اساتید روز رزومه تار و سه تار حمیدرضا جوان چهارشنبه،پنج شنبه مشاهده هامان منصوری دوشنبه مشاهده کمانچه حامد خدامی دوشنبه مشاهده تنبک مرتضی […]
ژانویه 28, 2019

سازهای کلاسیک

کلاسهای کلاسیک     کلاس اساتید روز رزومه پیانو مالک عدل شنبه، سه شنبه مشاهده آرش دادخواه یکشنبه ، چهارشنبه مشاهده هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده محمدرضا […]